Nositelj projekta za Brodsko-posavsku županiju je udruga "Pčelarstvo online" koja u suradnji s pčelarima svoje i pčelarskih udruga (u izradi) te službama Republike Hrvatske (Služba 112, policija, vatrogasci, komunalne službe, deratizacija i sl), a uz potporu Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo, uklanja i zbrinjava pčele doseljene na neželjene lokacije koje smetaju građanima iz grada, a građani pritom imaju servis na kojeg se mogu osloniti u slučaju kada im pčele predstavljaju opasnost po njihovo zdravlje ili normalan život.

Popis pčelara i brojeva telefona:

  • Matija Đurinić / Nova Gradiška i oklica / 0919060323
  • Bojan Dobrovodski / Slavonski Brod / 095 903 00 70
  • Filip Pinčar / Nova Gradiška i okolica / 095 884 70 96

Nositelj projekta za Brodsko-posavsku županiju je udruga "Pčelarstvo online" koja u suradnji s pčelarima svoje i pčelarskih udruga te službama Republike Hrvatske (Služba 112, policija, vatrogasci, komunalne službe, deratizacija i sl), a uz potporu Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo, uklanja i zbrinjava pčele doseljene na neželjene lokacije koje smetaju građanima iz grada, a građani pritom imaju servis na kojeg se mogu osloniti u slučaju kada im pčele predstavljaju opasnost po njihovo zdravlje ili normalan život.