Popis pčelara i brojeva telefona:

  • Silvije Filipović / Opuzen / 091 975 25 58 - koordinator za Dubrovačko-neretvansku županiju

Nositelj projekta za Dubrovačko-neretvansku županiju je udruga "(Pčelarstvo online)" koja u suradnji s pčelarima svoje i drugih pčelarskih udruga te službama Republike Hrvatske (Služba 112, policija, vatrogasci, komunalne službe, deratizacija i sl), a uz potporu Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo, uklanja i zbrinjava pčele doseljene na neželjene lokacije koje smetaju građanima iz grada, a građani pritom imaju servis na kojeg se mogu osloniti u slučaju kada im pčele predstavljaju opasnost po njihovo zdravlje ili normalan život.