Popis pčelara i brojeva telefona:

  • Ana Draščić / Brezova Glava i okolica / 0998063735
  • Želimir Zrinski / Neretić i okolica / 0996003344
  • Zdravko Štenta / Ozalj / 099 2051 99 59
  • Krunoslav Vouk /Karlovac i okolica / 0957771971

Nositelj projekta za Karlovačku županiju je udruga "Pčelarstvo online" koja u suradnji s pčelarima svoje i pčelarskih udruga županije te službama Republike Hrvatske (Služba 112, policija, vatrogasci, komunalne službe, deratizacija i sl), a uz potporu Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo, uklanja i zbrinjava pčele doseljene na neželjene lokacije koje smetaju građanima iz grada, a građani pritom imaju servis na kojeg se mogu osloniti u slučaju kada im pčele predstavljaju opasnost po njihovo zdravlje ili normalan život.