Popis pčelara i brojeva telefona:

  • Tomislav Knjaz / Zabok i okolica / 099 470 98 48 koordinator Krapinsko - zagorska županija
  • Ivica Novosel / Poznanovec i okolica / 095 854 27 78
  • Viktorija Krizmanić / Brezje, Gornja Stubica / 0911912133
  • Tomislav Ležaić  / Konjščina / 099 796 77 87

Nositelj projekta za Krapinsko-zagorsku županiju je udruga HUP Pčelinjak koja u suradnji s pčelarima svoje i pčelarskih udruga te službama Republike Hrvatske (Služba 112, policija, vatrogasci, komunalne službe, deratizacija i sl), a uz potporu Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo, uklanja i zbrinjava pčele doseljene na neželjene lokacije koje smetaju građanima iz grada, a građani pritom imaju servis na kojeg se mogu osloniti u slučaju kada im pčele predstavljaju opasnost po njihovo zdravlje ili normalan život.