Popis pčelara i brojeva telefona:

  • Josip Furdi / Domašinec i okolica / 098 176 02 26
  • Željko Trupković / Čakovec i okolica / 098  803 333
  • Andrija Stričak / Čakovec i okolica / 
  • Valentino Kolarić / Mala Subotica i okolica / 0996739597
  • Viktor Lorencin / Čakovec i okolica  /0989162859

Nositelj projekta za Međimursku županiju je udruga "Agacija" koja u suradnji s pčelarima svoje i pčelarskih udruga (u izradi) te službama Republike Hrvatske (Služba 112, policija, vatrogasci, komunalne službe, deratizacija i sl), a uz potporu Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo, uklanja i zbrinjava pčele doseljene na neželjene lokacije koje smetaju građanima iz grada, a građani pritom imaju servis na kojeg se mogu osloniti u slučaju kada im pčele predstavljaju opasnost po njihovo zdravlje ili normalan život.