Popis pčelara i brojeva telefona:

Danijel Čajko - Županja, Soljani i okolica - 098 958 4645 - koordinator za Vukovarsko-srijemsku županiju
Ivan Mišković - Županja i okolica - 098 180 4019
Damir Piljić - Županja i okolica - 095 812 6397
Stjepan Baotić - Štitar i okolica - 098 945 5230
Tihomir Matanović - Bošnjaci i okolica - 091 940 1686
Goran Ferbežar - Vinkovci i okolica - 091 630 0129
Dalibor Vinković - Vinkovci i okolica - 098 176 2398
Nvenko Draganić - Jarmina i okolica - 095 806 2955
Jeronim Orešković - Markušica i okolica - 098 653 353
Josip Jurjevic -  Vođinci, Ivankovo i oklica - 095 366 7773
Petar Marjanović - Gradište i okolica - 099 673 7957
Damir Bičanić - Cerna i okolica - 099 257 0325
Josip Vuković - Babina Greda i okolica - 095 360 1212
Janko Budimir - Jankovci i okolica - 098 977 9093
Ivan Dumendžić - Vukovar i okolica - 098 579 294
Franjo Surop - Vukovar i okolica - 098 186 1905
Ivan Voda - Ilok i okolica - 092 305 4586
Ivo Kalaica - Bošnjaci, Ivankovo - 099 825 4314

Nositeljprojekta za Vukovarsko-srijemsku županiju je udruga "MATICA" Županja, koja u suradnji s pčelarima svoje i ostalim pčelarskim udrugama županije, te službama Republike Hrvatske (Služba 112, policija, vatrogasci, komunalne službe, deratizacija i sl) uklanja i zbrinjava pčele doseljene na neželjene lokacije koje smetaju građanima, a građani pritom imaju servis na kojeg se mogu osloniti u slučaju kada im pčele predstavljaju opasnost po njihovo zdravlje ili normalan život.