Popis pčelara i brojeva telefona:

  • Dražen Jerman / 098 187 01 78 / koordinator za grad Zagreb i Zagrebačku županiju
  • Zoran Čičak /0997579015/ voditelj i koordinator za Grad Vrbovec i okolicu
  • Dragana Petanjek / Jastrebarsko i okolica / 0919570259
  • Mario Barbić / Bregana i okolica / 0996971230
  • Silvio Brcko / Kloštar Ivanić i okolica / 0915162828
  • Domagoj Jelen / Ivanić grad i okolica / 098247371
  • Mladen Matanović / Poljana Čička i okolica / 098/1629-529
  • Damir Lagator / Mala Ostrna i okolica / 0981844811
  • Drago Jušinski / Pisarovina i okolica / 098 511115
  • Antonio Jambrović / Odra i okolica / 0923373031

Nositelj projekta za Zagrebačku županiju je udruga "HUP pčelinjak" koja u suradnji s pčelarima svoje i pčelarskih udruga te službama Republike Hrvatske (Služba 112, policija, vatrogasci, komunalne službe, deratizacija i sl), a uz potporu Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo, uklanja i zbrinjava pčele doseljene na neželjene lokacije koje smetaju građanima iz grada, a građani pritom imaju servis na kojeg se mogu osloniti u slučaju kada im pčele predstavljaju opasnost po njihovo zdravlje ili normalan život.